phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Súkromné prenajímanie

Ak si prenajímate ubytovanie od súkromného nájomcu, toto sa všeobecne nazýva "súkromné prenajímanie" a stanete sa "nájomcom" alebo "osoba s právom vstupu na pozemok".

Je dôležité vedieť, ktorý prípad je váš, pretože nájomníci majú mnoho práv, kým osoby s právom vstupu na pozemok ich majú menej.

Požiadajte poradenstvo od služby pre práva týkajúce sa ubytovania alebo inej poradenskej agentúry, ak si nie ste istí so svojimi právami a záväzkami, keč si prenajímate súkromne.

Keč si prenajímate súkromne, máte ako nájomník určité práva a zodpovednosti. Takisto váš nájomca má voči vám povinnosti.

Nájomná zmluva je právnou dohodou a pred podpísaním by ste si ju mali dôkladne prečítať.

Váš prenajímateľ musí zaistiť, aby ste sa do vášho ubytovania mohli nasťahovať.

Vy a nájomca musíte dať správne avízo na ukončenie nájomného pomeru. Práve tak, ako keby vás nájomca vyhodil zo dňa na deň na ulicu, ani vy nemôžete jednoducho odísť z ubytovania, ak tam už nechcete viac bývať.

Akékoľvek depozity uhradené na alebo po 1. apríli 2013 musia byť chránené v schéme nájomných depozitov. Ak ste váš depozit uhradili pred týmto dátumom, tento depozit nemusí byť chránený a váš prenajímateľ bude držiteľom vášho depozitu.