phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Vydieranie / Zastrašovanie

Zastrašovanie je trestným činom. Ak ste boli vo vašom dome zastrašovaný, alebo napadnutý, je možné že vám pomôže bytový orgán.

Čo sa považuje za zastrašovanie?

Bytové družstvo nepovažuje všetky vyhrážky za vydieranie. Vydieranie musí byť vážne a musí byť:

  • rasové vydieranie
  • sektárske vydieranie
  • teroristické vydieranie
  • v dôsledku sexuality
  • v dôsledku postihnutia

Bytové družstvo by vás malo považovať za bezdomovca, ak vás vo vašom domove vydierajú. Tiež by ste mali dostať núdzovú podporu od bytového družstva alebo by vám malo zaplatiť ubytovanie, ak ste sa stali obeťou vydierania.

Avšak nemusíte mať nárok na pomoc od bytového družstva ako cudzinec. Čím skôr hovorte s poradcom, ak ste vydieraní.

Ako cudzinec nemusíte mať nárok na ubytovanie od bytového orgánu, avšak bytový orgán má povinnosť, vyplývajúcu zo zákona, poskytnúť rady týkajúce sa ubytovania a informácie aby sa zamedzilo bezdomovstvu kohokoľvek kto o ne v Severnom Írsku požiada.

Kde sa ešte môžem obrátiť o pomoc?

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašej rodiny by mala byť prvoradou prioritou. Ak sa necítite bezpeční, nezostávajte vo svojom domove. Ak sa rozhodnete zostať doma po tom, ako ste boli vydieraní, poračte sa s políciou.

Ak ste súkromný nájomník a napádali vás ľudia, ktorí žijú s vami, mali by ste to oznámiť nájomcovi. Nájomca by mal byť schopný vysťahovať násilnícke osoby s dodržaním správnych právnych postupov.

Nakoniec, organizácie, ako multikultúrne centrum alebo projekt Projekt South Tyrone Empowerment (STEP) vám môžu poskytnúť čalšie poradenstvo a asistenciu. Ak chcete vyhľadať podrobný zoznam poradenských agentúr vo vašom regióne, kliknite sem.