phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Zdieľanie ubytovania

Ak žijete v spoločne obývanom dome (House in Multiple Occupation, HMO), existujú pre váš domov určité osobitné pravidlá.

Je váš domov HMO?

Váš domov je HMO, ak:

 • v ňom žijú traja alebo viacerí ľudia, A
 • v nehnuteľnosti sa nachádzajú minimálne tri samostatné domácnosti alebo rodiny, A
 • najmenej jedna osoba v nehnuteľnosti platí nájomné.

Kto sa považuje za rodinného príslušníka alebo člena domácnosti?

Na účely HMO sa za rodinného príslušníka považujú nasledujúce osoby:

 • váš partner,
 • vaši rodičia,
 • vaši starí rodičia,
 • vaše deti alebo vnúčatá,
 • váš brat alebo sestra,
 • váš strýko alebo vaša teta,
 • váš synovec alebo vaša neter.

Príbuzní vášho partnera sa tiež považujú za rodinných príslušníkov.

Štandardy domov HMO

Váš prenajímateľ alebo agent musí dodržiavať určité pravidlá, ako sa starať o váš dom HMO. Tieto pravidlá vysvetľujú, ako by sa mal dom HMO spravovať a aké štandardy a vybavenie sa musia poskytovať.

Všetky domy HMO v Severnom Írsku musia byť licencované. Ak je váš domov HMO, ale nie je uvedený na zozname rady licencovaných domov HMO, porušil váš prenajímateľ zákon.

Získanie pomoci v prípade problémov s domami HMO

Ak vám podmienky vo vašom dome HMO robia starosti, obráťte sa na oddelenie HMO mestskej rady Belfast City Council. Rada vám môže pomôcť, ak

 • nehnuteľnosť nie je bezpečná,
 • majiteľ alebo správca nemá licenciu,
 • v dome HMO žije príliš veľa ľudí,
 • existujú problémy s tým, ako sa ľudia správajú v dome HMO alebo okolo neho,
 • majiteľ alebo správca nespravuje dom HMO správne.