phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

A2

The Housing Executive has a duty to provide advice on homelessness and its prevention to anyone in Northern Ireland who asks for it. The Housing Executive must help you if it thinks you are homeless, or about to become homeless in the next 28 days.

Ако сте недоволен от решението на Агенция Социални Жилища (Housing Executive), имате законово право на преразглеждане на решението. Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) не променя решението, също така може да имате право вашия случай да бъде изслушан в окръжния съд, ако можете да покажете, че Агенция Социални Жилища (Housing Executive) е приложил грешно закона. Временно настаняване може да бъде предоставено, докато се чака за изхода от преразглеждане или обжалване.

Locuința de serviciu este o locuință/adăpost destinată angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă pe perioada duratei contractului de muncă. Dacă dvs. locuiți într-o locuință de serviciu, înseamnă în general că vă veți pierde dreptul de domiciliu în acea proprietate dacă vă pierdeți locul de muncă.

Ако наемете жилище от частен собственик, вие ставате "наемател" или "лицензополучател".

Важно е да се знае кои от тях сте, защото наемателите имат доста законни права, докато лицензополучателите много малко.

Овързано настаняване е настаняване, което се предоставя като част от работата ви и е обусловено от постоянната заетост на работника с неговия/нейния работодател. Ако живеете в обвързано настаняване, обикновенно губите правото да останете в жилището, ако загубите работата си.

Трябва да знаете дали ще сте наемател, които ще бъде защитен от закона или лицензополучател, който има много по малко законови права. Важно е да разберете правния си статут в новия дом.

Ако сте наели имот, вие трябва да плащате наем на собственика. Можете да бъдете изгонен, ако не плащате наем. В повечето случаи Вие също трябва да дадете на наемодателя депозит преди да се настаните и много частни наемодатели, изискват наема да се плаща в началото на месеца.

Наемното споразумение е юридически договор, който трябва да прочетете внимателно преди да подпишете. Получете съвет ако сте притеснен за подписване на договора за наем и не забравяйте че вербално споразумение, може да се счита за наемно споразумение в очите на закона. Не подписвайте договора за наем, докато не сте доволни с всички условия.

Всички депозити, платени на или след 1 април 2013 г. трябва да бъдат гарантирани чрез схема за депозит при наемане.  Ако платите депозита си преди тази дата, депозитът не трябва да бъде гарантиран и наемодателят Ви ще задържи депозита. 

Вие и вашия наемодател трябва да дадете коректно предизвестие за прекратяване на договора. Така както наемодателят не може да ви изхвърля на улицата през нощта, вие не можете просто да напуснете квартирата, ако не искате да живее вече там.

Pages

Subscribe to RSS - A2 Subscribe to A2