phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Anti social behaviour

CORONAVIRUS UPDATE

Jeśli jesteś świadkiem albo doświadczyłeś/doświadczyłaś na własnej osobie przestępstwo na tle nienawiści, należy poinformować o tym Służbę Policji w Północnej Irlandii. Możesz to zrobić poprzez witrynę w Internecie lub zatelefonowawszy pod numer 101. W przypadkach krytycznych należy telefonować pod numer 999.

Jeigu jūs tapote neapykantos nusikaltimo liudininku ar auka, turėtumėte apie šį įvykį pranešti Šiaurės Airijos policijos tarnybai. Tai galite atlikti internetu arba paskambinę 101. Pavojaus atveju skambinkite 999.

Если вы стали свидетелем преступления, совершенного на почве ненависти, или пережили такое преступление, то вам следует сообщить об этом в Полицию Северной Ирландии. Вы можете сделать это онлайн или по телефону 101. В экстренных случаях звоните по телефону 999.

Pages

Subscribe to RSS - Anti social behaviour Subscribe to Anti social behaviour