phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Umowy najmu

Umowa najmu jest dokumentem prawnym, dlatego przed podpisaniem należy ją dokładnie przeanalizować. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do podpisania umowy najmu, należy postarać się o poradę oraz pamiętać, że z punktu widzenia prawa umowa ustna jest obowiązująca w takim samym stopniu jak typowa umowa najmu.  Nie należy podpisywać umowy najmu, jeśli nie są Państwo do końca zadowoleni ze wszystkich jej punktów.

Co to jest umowa najmu?

Umowa najmu jest dokumentem prawnym, dlatego przed podpisaniem należy ją dokładnie przeanalizować. Umowa powinna zawierać szczegóły dotyczące Pana/Pani praw oraz obowiązków jak również zawierać informacje na temat:

  • czynszu - jego wysokości i terminu płatności,
  • wymaganego okresu wypowiedzenia, do zachowania którego zobowiązany jest właściciel dokonując Pana/Pani eksmisji, 
  • długości okresu najmu - określenia rodzaju najmu, np. o „określonym terminie", tj. kończącym się w konkretnym dniu, lub „okresowym", tj. odnawialny co tydzień lub miesiąc,
  • odpowiedzialności za naprawy - zarówno ze strony Pana/Pani jak i właściciela,
  • kaucji - co ona pokrywa oraz jakie są warunki jej zwrotu,
  • dostępu właściciela do lokalu - zazwyczaj jest to możliwe tylko po udzieleniu pozwolenia przez lokatora i tylko w celu przeprowadzenia napraw.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do podpisania umowy najmu, należy postarać się o poradę oraz pamiętać, że z punktu widzenia prawa umowa ustna jest obowiązująca w takim samym stopniu jak typowa umowa najmu.  Nie należy podpisywać umowy najmu, jeśli nie są Państwo do końca zadowoleni ze wszystkich jej punktów.

Czy dzięki umowie najmu zyskuję szczególne prawa?

Dzięki umowie najmu może Pan/Pani zyskać dodatkowe prawa, na przykład prawo do wcześniejszego zakończenia najmu, prawo do podnajęcia, przyjęcia współlokatora, trzymania zwierzęcia itp. Natomiast w żadnym razie umowa nie odbiera żadnych podstawowych praw.

Z umową najmu należy zapoznać się bardzo dokładnie. W przypadku, gdy występują jakieś punkty odnośnie Pana/Pani praw i obowiązków, które są niezrozumiałe, można zwrócić się do doradcy.

Nie mam umowy najmu

Nawet jeśli nie posiadają Państwo umowy najmu, przysługują Państwu podstawowe prawa lokatora oraz prawo do oświadczenia najmu jeśli najem rozpoczął się po 1 kwietnia 2007 roku.

Zazwyczaj właściciel może zakończyć wynajem po 4 tygodniowym okresie wypowiedzenia.

Co mam zrobić kiedy mój najem się skończył?

Jeśli zbliża się okres wygaśnięcia Państwa najmu, właściciel może sporządzić i podpisać nową umowę najmu na kolejny ustalony okres. 

Jeśli właściciel nie sporządzi takiej umowy, ale też nie prosi o wyprowadzenie się, następuje automatyczne przedłużenie najmu, na tych samych zasadach, jakie obowiązywały wcześniej.   W tym momencie staje się Pan/Pani „lokatorem okresowym", przy czym długość najmu zależy od tego jak często płaci Pan/Pani czynsz (tj. co tydzień lub miesiąc). Lokatorowi okresowemu przysługuje mniej praw niż lokatorowi na określony termin.

Nie mam umowy współnajmu

Jeśli podpisuje Pan/Pani umowę najmu razem z inną osobą lub grupą ludzi, prawdopodobnie zostaniecie współnajemcami. Oznacza to, że każdy współnajemca ma dokładnie te same prawa oraz obowiązki co pozostali. 

Na przykład: jeśli jeden z najmujących nie płaci swojej części czynszu, pozostali będą musieli ponieść tę opłatę za niego.

Czy mogę wnieść zastrzeżenia co do mojej umowy najmu?

Jeśli warunki umowy najmu są niesprawiedliwe, może Pan/Pani wnieść skargę. Poniżej można zapoznać się z przykładami warunków umowy, które mogą być uznane za niesprawiedliwe oraz/lub niezgodne z prawem: 

  • umieszczenie klauzuli zabraniającej na podnajęcie,
  • umieszczenie klauzuli umożliwiającej właścicielowi zerwanie umowy, jeśli to samo prawo nie zostało przyznane Panu/Pani, 
  • umieszczenie klauzuli, na mocy której musiałby Pan/musiałaby Pani ponosić wszelkie koszty sądowe właściciela, 
  • umieszczenie klauzuli pozwalającej właścicielowi na dokonanie eksmisji, bez zachowania 28 dniowego okresu wymówienia.

Jeśli Pana/Pani umowa najmu jest niesprawiedliwa, należy skontaktować się z agencją doradztwa.<--break->