phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Vaše povinnosti

CORONAVIRUS UPDATE

Aj keč sa vaše povinnosti môžu líšiť v závislosti od typu nájomného pomeru, ktorý máte, a zmluvy, ktorú máte s nájomcom, existuje niekoľko hlavných oblastí, kde máte povinnosti.

Ako nájomník/osoba s právom vstupu na pozemok ste zodpovední za:

  • platenie nájomného, ako aj zálohy a v niektorých prípadoch nájomného vopred
  • udržiavať ubytovanie v dobrom stave
  • vykonávať bežnú údržbu
  • nahlásiť nebezpečné poruchy a zariadenia
  • ukončiť nájomný pomer dodržaním správneho postupu (dať nájomcovi 4-týždňové avízo vopred)

Vaše povinnosti môžu byť rôzne v závislosti od typu nájomného pomeru, ktorý máte, alebo ak sa delíte o ubytovanie s nájomcom. Ak máte pochybnosti týkajúce sa vašich povinností, kontaktujte poradenskú agentúru.