phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Vaše práva a povinnosti

CORONAVIRUS UPDATE

Keč si prenajímate súkromne, máte ako nájomník určité práva a povinnosti. Takisto váš nájomca má voči vám povinnosti.

Ak si nie ste istí svojimi právami alebo povinnosťami voči nájomcovi, požiadajte o pomoc špecialistu na ubytovanie.

Musíte vedieť či budete nájomník, ktorý bude chránený zákonom, alebo užívateľ ktorý má veľmi obmedzené práva. Je dôležité, vo vašom novom domove, chápať svoje právne postavenie.

Existuje niekoľko základných práv, na ktoré zákon všetkých nájomníkov oprávňuje. Vaša nájomná zmluva vám nemôže uprieť vaše základné práva.

Ak sa váš nájomný pomer začal po 1. apríli 2007, môžete mať dodatočné základné práva. Prečítajte si túto sekciu a zistite si o nich viac.

Nájomníci sú zodpovední za platenie nájomného a starostlivosť o ubytovanie. Nájomná zmluva vám môže určovať viac povinností.