phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Vaši susedi

V susedstve sa môžu vyskytnúť problémy od štekania psov až po vážne proti-spoločenské správanie, ako je vandalizmus. Vo všeobecnosti, každé správanie, ktoré prináša problémy a narušenie života jednotlivých rodín alebo širších komunít sa môže považovať za neakceptovateľné správanie a v niektorých prípadoch za proti-spoločenskú aktivitu.

Táto sekcia popisuje, aká pomoc je prístupná, ak máte problémy so susedmi.

Výtržníctvo a proti-spoločenské správanie môže narušiť život celej komunity. Proti-spoločenské správanie môže byť od vydierania a rasizmu až po hlučné správanie a spory o hranicu.

Život spolu s inými ľučmi môže z času na čas priniesť problémy. Hluk neskoro v noci, štekanie psov a spory o hranice môžu viesť k hádkam.

Ak máte problémy s ľučmi, s ktorými si spolu prenajímate ubytovanie, máte niekoľko možností pomoci, ako vyriešiť túto situáciu.