phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Wynajem prywatny

Wynajmowanie lokalu od prywatnego właściciela określa się „najmem prywatnym” a Pan/Pani jest „lokatorem” lub „licencjobiorcą”. Musi Pan/Pani mieć świadomość, że lokatorowi przysługuje duża ilość praw, natomiast licencjobiorcy bardzo niewiele.

Należy zwrócić się po poradę do Urzędu Praw Mieszkaniowych lub innej agencji doradztwa, jeśli nie ma Pan/Pani pewności co do swoich praw i obowiązków jako najemcy prywatnego.

Jako osoba wynajmująca prywatnie, posiada Pan/Pani pewne prawa i obowiązki. Dotyczy to również właściciela, który także ma wobec Pana/Pani zobowiązania.

Umowa najmu jest dokumentem prawnym, dlatego przed podpisaniem należy ją dokładnie przeanalizować.

Niniejsza sekcja dotyczy bezpieczeństwa w lokalach najmowanych prywatnie. Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpiecznego korzystania z gazu oraz elektryczności. Zawiera także wyjaśnienia na temat ochrony jaka Panu/Pani przysługuje jako prywatnemu najemcy.

Celem zakończenia najmu zarówno Pan/Pani jak i właściciel jesteście zobowiązani sporządzić prawidłowe wypowiedzenie. Jeśli zakończenie najmu nie odbędzie się na umówionych zasadach z Pana/Pani winy, może Pan/Pani być zobowiązany/zobowiązana do dalszego opłacania czynszu.

Jakiekolwiek kaucje, które zostały wpłacone w dniu lub po dniu 1 kwietnia 2013 roku, podlegają ochronie zgodnie ze schematem kaucji z tytułu dzierżawy (tenancy deposit scheme). Jeśli Twoja kaucja została wpłacona przed tą datą, kaucja nie podlega zabezpieczeniu i właściciel lokalu, który wynajmujesz, utrzyma wpłaconą kaucję.