phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Wypowiedzenie najmu

Aby zakończyć najem zarówno Pan/Pani jak i właściciel jesteście zobowiązani do sporządzenia prawidłowego wypowiedzenia. Właściciel wynajmowanej nieruchomości nie ma prawa wyrzucić Pana/Pani na ulicę z dnia na dzień, ale również Pan/Pani nie ma prawa po prostu porzucić lokalu, jeśli już nie chce Pan/Pani go najmować.

Musi Pan/Pani powiadomić właściciela o chęci opuszczenia mieszkania zazwyczaj na co najmniej cztery tygodnie wcześniej - wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej.

Umowa najmu jest na czas określony

Należy sprawdzić w umowie najmu jaki jest okres jego wypowiedzenia.   Jeśli wynajmuje Pan/Pani lokal na czas określony, wyprowadzenie się może być niemożliwe przed jego upływem. 

Jeśli wypowiedzenie umowy najmu nie odbędzie się na umówionych zasadach, może być Pan zmuszony/Pani zmuszona do opłacania czynszu aż do upłynięcia terminu zakończenia najmu.   W takiej sytuacji należy szukać porady.  

Co w przypadku, gdy tylko najemca chce wypowiedzieć umowę najmu? 

Jeśli podpisał Pan/podpisała Pani umowę najmu z inną osobą lub osobami, jest Pan/Pani współnajemcą. Jeśli tylko jeden współnajemca wypowiada umowę najmu, najem kończy się dla wszystkich najmujących, którzy podpisali umowę.  Pozostali najemcy/najemca nie mają możliwości dalej korzystać z danego lokalu.  

Doradca może przeanalizować Pana/Pani możliwości oraz pomóc wypracować najlepszy sposób na wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu.