phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Zachowania antyspołeczne

Nie ma jednej definicji zachowań antyspołecznych. Zaliczyć tu można wiele sytuacji, poczynając od dokuczliwego psa, poprzez hałasowanie, aż po akty wandalizmu i prześladowania. Generalnie przyjmuje się, że zachowanie antyspołeczne polega na „nieuzasadnionym zakłócaniu prawa innych osób do spokojnego wypoczynku w domu i poza nim".

Przykłady zachowań antyspołecznych

Wyznaczenie granicy pomiędzy tym, co jest do przyjęcia a co nie nie zawsze jest tak łatwe jak się to może wydawać. Ogólnie mówiąc, wszelkie zachowania, które powodują problemy i zamęt wśród poszczególnych rodzin lub całych społeczności można zaliczyć do zachowań nieakceptowalnych lub, w niektórych przypadkach, do działań antyspołecznych.

Do zachowań antyspołecznych można zaliczyć:

 • zastraszanie poprzez groźby lub stosowanie przemocy,
 • prześladowanie, również na tle rasowym,
 • przemoc słowną,
 • zachowania homofobiczne,
 • systematyczne zastraszanie dzieci,
 • wandalizm, graffiti i plakatowanie,
 • handel narkotykami na ulicach,
 • zaśmiecanie otoczenia i porzucanie pojazdów,
 • spożywanie alkoholu w ilościach wykraczających poza normy społeczne.

Aby dane zachowanie można było określić jako antyspołeczne, musi się ono charakteryzować dwoma cechami: bulwersuje społeczeństwo oraz powtarza się w sposób ciągły.

Co mogę w tej kwestii zrobić?

Jeśli pragnie Pan/Pani przeciwdziałać zachowaniom antyspołecznym, należy najpierw ustalić kto ponosi za nie odpowiedzialność. Należy również ustalić, czy zachowania takie są celowe, czy niezamierzone.

Pana/Pani przeciwdziałanie zależeć będzie od rodzaju zachowań nieakceptowalnych dla Pana/Pani oraz oczekiwanych rozwiązań. Może Pan/Pani na przykład życzyć sobie położenia kresu zachowaniom antyspołecznym lub uzyskania rekompensaty za wszelkie wynikłe straty, szkody lub obrażenia. Można postarać się uzyskać przeprosiny, inny przydział mieszkaniowy lub spowodować, że osoby zachowujące się w sposób antyspołeczny zostaną przeniesione lub poddane eksmisji.

W celu przeciwdziałaniu zachowaniom antyspołecznym można podjąć następujące kroki:

 • próbować negocjacji z drugą osobą,
 • zwrócić się do właściciela najmowanego lokalu lub odpowiedniej rady, aby podjęli oni stosowne kroki wobec osoby zachowującej się w sposób antyspołeczny,
 • zwrócić się do właściciela lokalu z prośbą o zastosowanie wobec takiej osoby nakazu eksmisji,
 • zwrócić się do radcy prawnego, który udzieli porady w sprawie stosownych do sytuacji kroków prawnych,
 • udać się na policję i zgłosić sytuację.

Kto może pomóc w rozwiązaniu problemu zachowań antyspołecznych?

Podobnie jak zachowania antyspołeczne różnią się od siebie, tak samo zastosowane środki zapobiegawcze mogą być różne. Policja, wydziały zdrowia środowiskowego, urząd mieszkaniowy, stowarzyszenia mieszkaniowe, właściciele, grupy społeczne oraz mieszkańcy Pana/Pani okolicy - wszyscy mają swoją rolę w zgłaszaniu lub przeciwdziałaniu zachowaniom antyspołecznym.

Istotne jest, aby wiedzieć, które organizacje publiczne odpowiadają za podejmowanie działań zapobiegawczych skierowanym przeciwko poszczególnym rodzajom zachowań nieakceptowalnych przez społeczność. Zapoznając się z poniższą listą uzyska Pan/Pani ogólne informacje w tym temacie oraz stosowne wytyczne.

Urząd Mieszkaniowy zajmie się przypadkiem zachowania antyspołecznego wtedy, gdy przyczynia się ono do łamania zasad wynajmowania mieszkania lub narusza spokój i ład innych mieszkańców. Na przykład, Urząd Mieszkaniowy może udzielić pomocy w następujących przypadkach:

 • problemy z psami - zanieczyszczanie okolicy, bezpańskie wałęsanie się oraz/lub atakowanie,
 • problemy z psem na terenie posesji,
 • hałaśliwi lokatorzy zakłócający spokój,
 • zaniedbane miejsce zamieszkania/ogrodu,
 • celowe niszczenie własności NIHE (Urzędu Mieszkaniowego Północnej Irlandii),
 • bezprawne konstrukcje, np.: szopy,
 • użytkowanie terenu do prowadzenia interesów,
 • użytkowanie terenu do nielegalnej działalności.

Wydział zdrowia środowiskowego Rady Okręgowej Pana/Pani regionu będzie odpowiedzialny za zajmowanie się kwestiami związanymi ze środowiskiem oraz problemami, z powodu których członkowie społeczności mogą odczuwać niepokój, na przykład:

 • zaśmiecanie,
 • porzucone pojazdy,
 • robactwo,
 • wyrzucanie odpadów,
 • hałas - muzyka,
 • problemy z prywatnymi właścicielami,
 • warunki mieszkaniowe niezgodne z wymogami zdrowia publicznego,
 • sprawowanie kontroli nad psem.

Policja (PSNI) ma zadanie przeciwdziałać wszelkim przejawom zachowań antyspołecznych stanowiących przestępstwo, np.:

 • wandalizm,
 • wałęsanie się,
 • zakłócanie porządku w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu,
 • prześladowanie,
 • zastraszanie,
 • przemoc domowa.