phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Zakwaterowanie służbowe

Przez zakwaterowanie służbowe rozumie się zakwaterowanie, które jest związane z pracą i uzależnione od zatrudnienia. Jeśli państwa kwaterunek ma charakter służbowy, stracą Państwo do niego prawo wraz z utratą pracy.   

Rodzaje zakwaterowania służbowego

Pracodawca może zapewnić Panu/Pani mieszkanie na trzech głównych zasadach:

  • nieruchomość stanowi własność pracodawcy, a Pan/Pani płaci czynsz bezpośrednio jemu,  
  • nieruchomość stanowi własność osób trzecich, a Pan/Pani płaci czynsz bezpośrednio swojemu pracodawcy, który z kolei przekazuje te środki właścicielowi, 
  • nieruchomość stanowi własność osób trzecich, a Pan/Pani płaci czynsz bezpośrednio im; pracodawca jedynie pomaga w ustaleniach.

Powszechne problemy lokatorów

Jeśli Pana/Pani kwaterunek jest służbowy, może Pan/Pani napotkać wiele problemów, takich jak: 

  • lokal może być przeznaczony dla jednej osoby, dlatego dzielenie go z rodziną lub partnerem może być trudne,  
  • przeludnienie, które może być poważnym problemem, 
  • zwolnienie z pracy lub agencji zatrudnienia zazwyczaj jest jednoznaczne z Pana/Pani eksmisją,  
  • zakwaterowanie nie jest regulowane umową najmu,
  • czynsz jest pobierany bezpośrednio z pensji,
  • wysokość czynszu jest proporcjonalna do zarobków,
  • wysokość czynszu jest ustalana przez agencję zatrudnienia i może być dużo wyższa niż gdyby czynsz był pobierany przez prywatnego właściciela w podobnym lokalu.

Jeśli stoi Pan/Pani w obliczu bezdomności z powodu utraty pracy lub uważa Pan/Pani, że warunki mieszkaniowe są nieodpowiednie lub mieszkanie jest przeludnione, należy skontaktować się z Urzędem Praw Mieszkaniowych lub agencją doradztwa w celu uzyskania pomocy.