phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ПРОБЛЕМИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Няма единна дефиниция на антисоциално поведение. Кучешки изпражнения, шум,  вандализъм и тормоз са няколко примера. Обаче обикновено се приема, че всяко асоциално поведение "неоснователно пречи на друго лице на правото на мирно ползване на дома, както и околното пространство".

Примери за асоциално поведение

Поставяне на черта между приемливо и неприемливо поведение не винаги е толкова лесно, колкото изглежда. Най-общо казано, всяко поведение, което причинява проблеми и нарушаване на семейния или обществен живот представлява недопустимо поведение и в някои случаи, антисоциална дейност.

Примери за противообществени прояви включват:

 • сплашване чрез заплаха или насилие.
 • тормоз, включително расова тормоз.
 • вербална злоупотреба.
 • хомофобски поведение.
 • системен тормоз на деца.
 • вандализъм, графити и листовки.
 • хората, занимаващи се с продажба на наркотици на улицата.
 • изхвърлен боклук и изоставени коли.
 • антисоциално пиене. 

За да бъде антисоциално, поведението трябва да е продължително и дразнещо за съседите.

Какво да направя?

Ако искате да се предприемат действия за асоциално поведение трябва да се установи, кой е отговорен за поведението. Също така е важно да се установи дали поведението е съзнателно или несъзнателно.

За борба с асоциално поведение можете да направите едно или следните неща:

 • опитайте се да преговаряте с другия човек,
 • помолете наемодателя на другия човек или съвета да подаде оплакване за асоциално поведение
 • помолете наемодателя на другия човек да издаде съдебна заповед за преустановяване на нарушенията,
 • разговаряйте с адвокат за съвет относно правни възможности,
 • обадете се на полицията да предприемат действия.

Вие може да искате антисоциалното поведение да спре или да получите обезщетение за всички вреди, загуби или телесни вреди. Можете да опитате да получите извинение, да искате хората, отговорни за лошо поведениеда бъдат преместени или изгонени, или да приемате предложено ви друго жилище.

Кой може да помогне за разрешаване на асоциално поведение?

Различни организации работят за разрешаване на антисоциално поведение. Полицията, служби на околната среда(Environmental Health Department в местни съвети, Агенция Социални Жилища (Housing Executive) или жилищни асоциации, наемодателите, общноствени групи и жители, всички имат роля в отчитане и справянето с асоциално поведение. 

Важно е да знаете, коя организация е отговорна за решаването на конкретни случаи на антисоциално поведение.

Жилища Агенция Социални Жилища (Housing Executive), разглежда асоциално поведение, когато такива дейности нарушават условията на договор за наем или се досажда на наемателите в жилище на Агенция Социални Жилища (Housing Executive).

Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive) може да ви помогне, ако имате проблеми с:

 • кучета които мърсят,лаят или атакуват.
 • кучешки изпражнения в жилище на Агенция Социални Жилища (Housing Executive)
 • шумни нарушители наематели.
 • пренебрегвани жилище или градина.
 • умишлено увреждане на жилище на Агенция Социални Жилища (Housing Executive)
 • незаконни структури, т.е. навеси.
 • използване на помещенията за бизнеса.
 • използването на помещенията за незаконна дейност.

Министерството на околната среда(Environmental Health Department чрез общинския съвет е отговорно за околната среда и обществено здравните проблеми като: 

 • изхвърляне на боклуци,
 • изоставени превозни средства,
 • паразити,
 • изхвърляне на отпадъци,
 • шум, например музика,
 • проблеми с наемодатели,
 • жилищни условия, които са в конфликт с общественото здраве,
 • контрол на кучета .

Полицията (PSNI) са отговорни за справянето с асоциално поведение, което е престъпна дейност, като например:

 • вандализъм.
 • хулиганщина.
 • публични пиянски смущения.
 • тормоз.
 • заплахи.
 • домашно насилие.