TwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТА СИ ОБРАТНО

Всички депозити, платени на или след 1 април 2013 г. трябва да бъдат гарантирани чрез схема за депозит при наемане.  Ако платите депозита си преди тази дата, депозитът не трябва да бъде гарантиран и наемодателят Ви ще задържи депозита. 

Ако платите гаранционен депозит за частно наемане на или след 1 април 2013 г., посредникът или наемодателят носят законната отговорност да гарантират депозита в одобрена схема. Не е необходимо взетите депозити преди тази дата да бъдат гарантирани по някоя от посочените схеми.

Повечето наемодатели ще поискат депозит преди да се преместите в жилището. Депозит е обикновено месец под наем в аванс и дава на наемодателя сигурност в случай на повреда, кражба или забавяне на наема. Ако сте платили своя депозит на или след 1 април 2013 г. наемодателят ви трябва да регистрира депозита в разрешена наемно депозитна защитна схема, която е била одобрена от отдела за социално развитие.

От февруари 2014 всички частни наемодателите трябва да дадат конкретна информация в електронен регистър на наемодателя.  За повече информация относно този регистър се обърнете към Дирекция Жилищни Права(Housing Rights)

 

Tags