TwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ЗА НЯКОИ НАЕМАТЕЛИ

Ако вашия наем започва на или след 1 април 2007 г., вие имате някои допълнителни основни права, дори когато нямате наемен договор.

Право на наемна декларация

Декларацията улеснява да се наложат някои ремонтни задължения на наемодателя и става ясно какви са вашите права и отговорности като наемател.

Право на някои ремонти

Вашия наемодател обикновено ще бъде отговорен за запазване на структурата и екстериора на имота в добро състояние и изправност. 

Вашият наемодателят трябва да осигури доставката на вода, газ и електроенергия в добро състояние. Ако мебелите се счупят или изхабят, вашият наемодател може би трябва да ги замени. Това зависи от причината, поради която трябва да бъдат заменени и това, което е написано в наемното споразумение. 

Ако вашето наемно споразумение гласи, че наемодателят трябва да извършва ремонт, помолете вашия наемодател за ремонт. Добра идея е да се направи писмено искане за ремонт до собственика. Ако вашият наемодател не извърши ремонта, може да успеете да го накарате, ако състоянието на имота е в ущърб на вашето здраве. Можете, също така, да може да получите помощ от местната община, ако имотът не отговаря на стандартите.

Здравнен служител в местната община може да разследва състоянието на частни жилища под наем. 

Право на наемнен срок от шест месеца

Ако няма наемно споразумение или не е предвиден срок в споразумението, имате право на стандартен наемен срок от шест месеца.