phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ТОРМОЗ

Имате право да ползвате вашия дом, безопасно и спокойно. Ако смятате, че сте подложен на тормоз, потърсете помощ и съвети за това как да защитите правата си. 

Моят наемодател ме тормози

Тормоз е всяко действие, извършено от наемодателя (или негов посредник)) предназначени да ви безпокоят в дома ви.  Наемодателят ви тормози, ако той/тя се опитва да ви принуди да се изнесате без да се следва процедурата за правилното изгонване, която ви дава най-малко 28 дни предизвестие в писмена форма и съдебна заповед.

В други случаи наемодателят ви може да се опита да направи живота толкова неудобен за вас, че да решите да напуснате доброволно. Той прави това, като:

  • ви заплашва.
  • влиза или кара други (строители) да влизат във вашия дом без разрешение.
  • позволява дома да попадне в неизправност.
  • оставя ремонти недовършени.
  • настоявайки, да подписвате споразумения, които намаляват правата ви. 

Можете да изпитвате тормоз поради раса, пол, сексуалността или религия, или без видима причина. Вашият наемодателят може да бъде обвиновен в престъпление, ако той/тя ви тормози.

Какво да направя, ако аз съм тормозен?

Не чакайте, докато тормоза стане очевиден или е умишлен преди да действате. Можете да:

  • помолите вашия наемодател да спре.
  • съхранявайте доказателства за това, което се случва.
  • отидете в център за съвети за помощ.
  • изискайте вашия наемодател да представи цялата комуникация с вас в писмен вид.
  • пишете на вашия наемодател, че ако тормозът продължава, ще предприеметеправни действия.

Ако все още имате проблеми или ако откриете жилището заключено, съобщете това на Министерството на околната среда (Environmental Health Department)  или вашия местен съвет. 

Вие може да искате да се свържете с полицията, ако са ви застрашили с насилие или ако Министерството на околната среда (Environmental Health Department) не може да помогне незабавно. Въпреки това полицията може да не бъде наясно с правата ви. Ако е възможно вземетете писмо от центъра за съвети, излагащо правата ви. 

Обърнете се към Агенция Социални Жилища (Housing Executive), ако мислите, че ще трябва да напуснете дома си. Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия. Ако решите да обвините наемодателя в тормоз, вземете предпазни мерки, тъй като вашите действия може да накарат наемодателят да започне процедура по изгонване и да доведе до загуба на вашия дом.