phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

СУВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО В КОМУНАЛНО ЖИЛИЩЕ

Съществуват специални правила за вашия дом, ако живеете в жилище, обитавано от няколко отделни лица/семейства (House in Multiple Occupation, HMO).

Вашият дом HMO ли е?

Вашият дом е HMO, ако:

• В него живеят трима или повече души; И

• В имота има най-малко три отделни домакинства или семейства; И

• Поне един човек в имота плаща наем.

Кои лица се считат за членове на семейството или домакинството?

Следните лица се считат за членове на вашето семейство за целите на HMO:

• Вашият партньор;

• Вашите родители;

• Вашите баби и дядовци;

• Вашите деца или внуци;

• Вашите брат или сестра;

• Вашите чичо или леля;

• Вашите племенник или племенница.

Роднините на партньора ви също се считат за членове на вашето семейство.

Стандарти при HMO

Вашият наемодател или агент трябва да спазват определени правила относно полагането на грижи за вашия HMO. Тези правила обясняват как трябва да се управлява HMO, както и стандартите и удобствата, които трябва да бъдат осигурени.

Всички HMO в Северна Ирландия трябва да бъдат лицензирани. Ако вашият дом е HMO, но той не е в списъка на лицензираните HMO, вашият наемодател е нарушил закона.

Получаване на помощ при проблеми в HMO

Обърнете се към отдел HMO на Градския съвет на Белфаст, ако се притеснявате за условията във вашето HMO. Съветът може да помогне, ако

• Имотът е опасен;

• Собственикът или мениджърът няма лиценз;

• В HMO живеят прекалено много хора живеят;

• Има проблеми с начина, по който хората се държат в или около HMO;

• Собственикът или мениджърът не управлява правилно HMO.

Tags

HMO