phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

СПЛАШВАНЕ

Сплашване е криминално престъпление. Ако сте били заплашвани или атакувани във вашия дом, може да успеете да получите помощ от Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive). 

Какво се брои като заплаха?

Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive) не разглежда всички заплахи, като сплашване. Заплахата се счита за сериозно ако е:

  • расова.
  • Сектантска.
  • Тероризъм.
  • във връзка с вашата сексуалност.
  • във връзка с физическо/умствено увреждане.

Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive) трябва да ви счита за бездомен ако тя реши, сте били заплашвани във вашия дом. Можете също така да получите безвъзмездна помощ, спешно от Агенция Социални Жилища (Housing Executive), или може тя да откупи вашия дом, ако сте били жертва на заплахи. Вие може да не сте допустими за помощ от Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive), като човек от чужбина. Въпреки това Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да даде жилищни съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия. Говорете със съветник възможно най-скоро, ако ви са заплашвали.

Къде другаде може да се обърна за помощ?

Вашата безопасност трябва да бъде вашият основен приоритет. Не стойте в дома си, ако не се чувствате сигурни. Ако решите да останете в дома си, след като сте били заплашвани, получете съвети от полицията. 

Ако сте наемател на частно и сте били нападани от хора, които живеят с вас, кажете на вашия наемодател. Вашият наемодател може да успее да изгони агресивното лице като следва правилната правна процедура. 

Организации като Мултикултурно Ресурсен център или South Tyrone Empowerment Project (STEP), могат да ви предложат допълнителен съвет и помощ. Намери и други агенции за съвети във вашия район, които могат да помогнат.