phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ПРОБЛЕМИ СЪС СЪСЕДИТЕ

Живеенето в съседство с други хора може да създаде проблеми от време на време. Шум късно вечер, кучешки лай и оградни спорове могат да доведат до аргументи. Водене на преговори с вашите съседи обикновено е най-добрият начин да се справите с всякакви проблеми.

Оградни спорове

Спор къде минава ограда или стена, е основна причина за съседските спорове. В граничен спор най-добрия курс на действие е, да се опитате да разрешите проблема по взаимно съгласие. Ако едно приятелско разрешение не е възможно, тогава правна консултация е необходима. 

Свържете се със агенция за съвети , ако имате съседски спор за границите на вашата собственост.

Шумни съседи

Определен шум от съседите е приемлив. Шумът става проблем, ако е толкова силен, че не можете да използвате вашия дом по нормалния начин. Такъв може да бъде случаят, ако сте се събудил от съседски шум или не можете да чуете вашия собствен телевизор поради шума. 

Действието, което можете да предприемете, зависи от:

  • вида на шума,
  • времето на деня или нощта, когато се шуми,
  • колко често шума се случва,
  • колко дълго трае шума,
  • как шумът ви засяга вас,
  • вида на сградата (по-стари жилища често имат по-малко звукo изолация).

Преговори е първата стъпка в справянето с шума. Говорете с лицето, което причинява шума и се опитайте да постигнете компромис. Ако това не ви е удобно, обърнете се към Министерството на околната среда(Environmental Health Department)  във вашата община.

Ако вашите съседи са частни наематели и разговора с тях директно не ви удовлетвори, заслужава да говоритe с техния собственик. Наемателите може да нарушават условията на тяхното наемно споразумение, чрез вдигане на шум. 

Ако проблемът е сериозен, местния общински съвет може да предприеме действия за спиране на шума от вашите съседи. В екстремни случаи съветът може да ги призове  в съда, заради тяхното антисоциално поведение.