TwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ДЕПОЗИТ ПЛАТЕН ПРЕДИ 1 АПРИЛ 2013 г

Повечето наемодатели ще поискат депозит преди да се преместите в жилището. Депозит е обикновено месец под наем в аванс и дава на наемодателя сигурност в случай на повреда, кражба или  забавяне на наема. Ако сте платили своя депозит на или след 1 април 2013 г. наемодателят ви трябва да регистрира депозита в разрешена наемно депозитна защитна схема, която е била одобрена от отдела за социално развитие.  

Защо ви трябва опис на имуществото?

Вашият наемодател трябва да ви даде опис, когато се преместите в жилището. Инвентарния списък изрежда всичко, което наемодателят предоставя при настаняване, например, мебели, килими и завеси. Ако не получите опис в началото на вашия наем, то може да бъде трудно да се докаже, че наемодателя ви отдържа депозит несправедливо.

Кога ще си получа депозита обратно?

Трябва да получите вашия депозит обратно в края на наемния период.

Преди да напуснете жилището настоявайте наемодателят да инспектира имота. Наемодателят може да провери наличното имущество срещу инвентарния списък. 

Ако няма повреди и наема е платен, вашият наемодател трябва да ви върне депозита обратно. Понякога наемодателите отказват да възстановят парите, докато не получат доказателство, че сте платили всички сметки. Наемодателят е лицето което връща депозита, дори ако първоначално сте го платили на агенция за отдаване под наем. 

Ако сте платили своя депозит на или след 1 април 2013 г. то трябва да е било в разрешена наемно депозитна защитна схема.  Вие трябва да разполагате с информация, обясняваща как да получите вашия депозит обратно в края на наемния период.

Кога наемодателя може да задържи моя депозит?

Вашият наемодателят може да направи удръжки от депозита, ако:

  • жилището е било повредено.
  • наемът не е бил платен.
  • липсва имущество.
  • жилището трябва да се почиства.
  • напуснали сте преди изтичане на  на договора.

Вашият наемодателят може да задържи само стойността на ремонта или сумата за замяната на повреденото имущество с "подобно", не цената на чисто ново. Вие трябва да възстановите щетите и почистите замърсяване над нормалното износване. Вашият наемодателят може да отнеме само пари за финансовата загуба, които той/тя страда.

Незаконно е наемодателят да удържа депозит по други причини, като например провеждане на шумно парти. Дори ако наемодателят ви има основателна причина за запазване на част от депозита си, вие трябва да получите останалата част от сумата обратно. 

Уверете се, че напълно разбирате за какво се дава депозит в началото на наемането, както и обстоятелствата, при които наемодателят може да запази депозита. Ако имате проблеми с вашия наемодател да върне депозита в края на наемния период, обърнете се към местна агенция за съвет.