phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Odvolanie sa proti rozhodnutiu o bezdomovstve

Ak nie ste s rozhodnutím Bytovej správy spokojný, máte zo zákona právo sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Ak Bytová správa rozhodnutie nezmení, môžete mať tiež právo predložiť svoj prípad Krajskému súdu, ak ste schopný dokázať, že Bytová správa vykonala právny omyl. Zatiaľ čo čakáte na výsledok odvolania alebo žiadosti môže byť pre vás dostupné dočasné ubytovanie.

Pre tento proces platia prísne časové obmedzenia a preto sa musíte podľa zákona odvolať do 28 dní, avšak Bytová správa môže niekedy toto časové obmedzenie predĺžiť. Ak si myslíte že rozhodnutie vykonané Bytovou správou je nesprávne, mali by ste okamžite kontaktovať poradenskú agentúru.

Odvolať sa proti rozhodnutiu o bezdomovstve je komplikovaný proces a môže byť zložité ho podstúpiť osamote. Ak si myslíte že rozhodnutie Bytovej správy je nesprávne, mali by ste sa poradiť s poradenskou agentúrou. Poradca vám môže s vaším odvolaním pomôcť.