phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Probleme în cartier/vecinătate

Problemele în cartierul dvs. pot varia de la lătratul de câini  la comportament antisocial grav, cum ar fi acte de vandalism. În general vorbind, orice comportament care cauzează probleme și perturbări familiilor individuale sau comunității mai largi ar putea constitui un comportament inacceptabil și, în unele cazuri, activități antisociale. 

Dacă locuiți într-o locuință partajată, cum ar fi o casă cu ocupanți multipli (HMO), s-ar putea să vă confruntați cu diferite probleme cu co-locatarii.

Locuind alături de alte persoane, se pot ivi probleme din când în când. Gălăgie pe timp de noapte, câini care latră sau litigii privind delimitarea terenului dintre proprietăți, poate duce la discuții. Negocierea cu vecinii este de obicei cel mai bun mod de a face față oricăror probleme.

Nu există o definiție unică a comportamentului antisocial. Câini pacoste, deranj cauzat de zgomot, vandalism și hărțuire sunt doar câteva exemple. Cu toate acestea, în general este acceptat faptul că orice fel de comportament antisocial "interferează nejustificat cu dreptul unei alte persoane de folosință liniștită a locuinței, precum și a zonei înconjurătoare".