phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Viazané ubytovanie

Viazané ubytovanie je ubytovanie, ktoré je poskytnuté ako súčasť práce nájomníka a je podmienené pracovníkovým pokračujúcim pracovným pomerom so zamestnávateľom.

Ak žijete vo viazanom ubytovaní, vo všeobecnosti stratíte právo zostať ubytovaný, ak stratíte prácu.

Typy viazaného ubytovania

Existujú tri typy, pričom ubytovanie vám môže poskytnúť zamestnávateľ:

  • byt vlastní váš zamestnávateľ a nájom platíte priamo zamestnávateľovi
  • byt vlastní tretia strana a platíte priamo zamestnávateľovi, ktorý odovzdá platbu majiteľovi bytu
  • byt vlastní tretia strana a nájom platíte priamo tretej strane; úloha zamestnávateľa je len uľahčiť náležitosti

Všeobecné problémy nájomníkov

Ak žijete vo viazanom ubytovaní, môže sa vyskytnúť mnoho problémov, ako napríklad:

  • ubytovanie môže byť určené pre slobodného človeka, a preto nie je jednoduché pre vášho partnera a/alebo rodinu, aby s vami zostali
  • vo viazanom ubytovaní môže byť vážny problém preplnenosť
  • prepustenie z práce alebo z pracovnej agentúry obyčajne vedie k tomu, že budete zo svojho domova vysťahovaní
  • nie je prítomná nájomná zmluva
  • odpočítanie nájomného priamo z výplaty
  • nájomné sa uhrádza ako proporčná čiastka zo mzdy
  • výška nájomného, ktoré určila pracovná agentúra, môže byť oveľa vyššia, ako keby ste platili súkromnému nájomcovi za podobné ubytovanie

Ak čelíte bezdomovectvu v dôsledku straty zamestnania alebo si myslíte, že bývate v nevhodných podmienkach v preplnenom byte, kontaktujte službu pre práva týkajúce sa ubytovania alebo miestnu poradenskú agentúru, kde vám poskytnú asistenciu.

Tags