phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Testy bezdomovstva

Rozsah pomoci ktorú vám musí Bytová správa poskytnúť záleží na vašej osobnej situácií. Bytová správa vykoná 4 testy vašej bytovej situácie. Ak splníte všetky tieto testy stanete sa plnohodnotným žiadateľom (FDA) a Bytová správa uzná že má za zodpovednosť nájsť vám trvalé ubytovanie.

Zatiaľ čo Bytová správa prešetruje vašu situáciu, ak ste v okamžitej núdzi, môžete mať nárok na dočasné ubytovanie.

Kópie akýchkoľvek dôkazov podporujúcich vašu žiadosť pre plnohodnotného žiadateľa, by ste mali poskytnúť Bytovej správe.

Test bezdomovstva

Aby ste splnili test bezdomovstva, Bytová správa musí veriť že ste

 • skutočne bezdomovec,
 • považovaný za bezdomovca, alebo
 • vám hrozí bezdomovstvo.

Skutočný bezdomovec znamená že v súčasnosti nemáte domov vo Veľkej Británii alebo inde.

Ak ste považovaný za bezdomovca znamená to, že nie je pre vás vhodné bývať v súčasnom alebo predchádzajúcom ubytovaní. Toto môže byť kvôli

 • tomu že sa vám vyhrážali a nie je bezpečné zostať vo vašom dome
 • nehnuteľnosť je nespôsobilá  alebo vo vážnom rozpade
 • nehnuteľnosť je pridrahá na to aby ste pokračovali v nej žiť
 • rozpadol sa vzťah a vy už ďalej nemôžete zostať v dome vašej rodiny.

To že vám hrozí bezdomovstvo znamená, že je možné, že sa môžete stať bezdomovcom v priebehu 28 dní, napr. váš prenajímateľ vám dal 28 dňovú výpoveď pre vysťahovanie sa z vášho prenajatého ubytovania.

Test spôsobilosti

Niektorý ľudia nemajú nárok na pomoc od Bytovej správy. Existujú dve kategórie ľudí ktorý nesplnia test spôsobilosti

 • ľudia ktorý sú vinný z neprijateľného správania sa
 • určitý ľudia zo zahraničia.

Ľudia ktorý sú občanmi členských štátov Európskej ekonomickej zóny (EEA) môžu byť spôsobilý pre pomoc, v závislosti na ich zamestnanosti. Ak pracujete alebo ste pracovali, či už ako zamestnanec alebo ako súkromný podnikateľ, môžete mať nárok na pomoc. Pre príslušníkov EEA môže byť zložité stanoviť spôsobilosť. Ak si nie ste svojou spôsobilosťou istý, poraďte sa v poradni.

Príslušníci ktorý nepatria k EEA nie sú zvyčajne spôsobilý pre pomoc, avšak existujú výnimky. Ak nie ste príslušníkom EEA, mali by ste sa o svojich právach na sociálnu pomoc poradiť s Právnou poradňou alebo NICEM.

Test okamžitej núdze

Test okamžitej núdze splníte ak,

 • ste tehotná
 • s vami žijú na vás závislé deti
 • ste zraniteľný, starobou, duševnou alebo telesnou chorobou alebo z iných dôvodov
 • ste bezdomovec kvôli prírodnej katastrofe, ako je potopa
 • ste boli vo vašom ubytovaní vystavený násiliu a existuje riziko opakovaného násilia
 • ste vo veku medzi 16 a 21 a existuje riziko exploatácie.

Test úmyselnosti

Ak ste splnili všetky ostatné testy, Bytová správa sa zameria na vaše dôvody pre opustenie vášho predchádzajúceho ubytovania, alebo prečo nemôžete zostať vo vašom súčasnom ubytovaní.

Bytová správa preverí, či ste úmyselne, alebo neúmyselne bez domova. Úmyselne bez domova znamená, že Bytová správa verí, že ste bez domova preto že ste urobili niečo úmyselne alebo ste niečo úmyselne neurobili. Bytová správa musí byť presvedčená že ste bezdomovec nie vlastným pričinením.

Rozhodnutie

Bytová správa by vám mala dať vedieť svoje rozhodnutie do 33 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak ste splnili všetky testy Bytová správa uznala, že ste plnohodnotný žiadateľ a budete mať nárok na 3 primerané ponuky trvalého ubytovania. V tomto štádiu by ste sa mali poradiť v poradni, aby ste zistili či body ktoré vám boli udelené presne vystihujú vašu situáciu.

Ak nesplníte všetky testy, Bytová správa vám musí písomne vysvetliť, ktorý test ste nesplnili a musí vám podať detailné vysvetlenie svojho rozhodnutia. Ak cítite že toto rozhodnutie nie je správne máte zo zákona právo požiadať o prešetrenie.